Så här aktiverar eller släcker du Kindle Fire

Det första du bör få veta om Amazon Kindle Fire är hur du slår på eller av. Följ bara dessa instruktioner.

  1. Hitta " Power " -knappen längst ned på enheten bredvid USB-porten och hörlursuttaget. Det är den enda knappen på enheten. För att slå på Kindle Fire, tryck och håll knappen intryckt i ca 2 sekunder och skärmen ska lysa.

  2. För att stänga av Kindle Fire, tryck och håll strömbrytaren intryckt i ca 2 sekunder tills en snabbmeddelande visas på skärmen. Du kan sedan trycka på " Stäng " och enheten stängs av.

Men min Kindle Fire slår inte på!

Om din Kindle Fire är låst och du inte kan utföra dessa steg, försök trycka och håll ner knapparna " Power " och " Volume Down " tills skärmen tänds.