Notepad ++: Hur man använder "Column Mode"

Ibland om du använder Notepad ++ måste du välja text som om det var en kolumn i ett kalkylblad. Du kan göra det med följande steg.

  1. Placera markören i början där du vill börja välja text.
  2. Tryck och håll " Shift " och " Alt " tangenterna på tangentbordet.
  3. Fortsätt hålla " Shift " och " Alt " medan du använder " Down " och " Right " piltangenterna på tangentbordet för att välja önskad text.