Hur markerar du dubbla eller unika värden i Excel

Om du behöver markera celler med dubbletter eller unika värden i Microsoft Excel 2016 eller 2013, är det här ett enkelt sätt att göra det.

  1. Öppna Excel-arket och välj sedan fliken " Hem ".
  2. Välj " Conditional Formatting " -knappen.
  3. Välj " Markera cellregler ".
  4. Välj " Duplicate Values ​​... ".

  5. Nu kan du välja att markera " Duplicate " eller " Unique ", välj sedan den färg du vill markera dem med.

Dina dubbla eller unika data kommer då att markeras som önskat.