Google Pixel 3: Aktivera eller inaktivera autokorrigering

Trött på din Google Pixel 3-smarttelefon som korrigerar allt du skriver? Du kan aktivera eller inaktivera den här funktionaliteten med dessa steg.

  1. På startsidan skjuter du upp apparna och öppnar " Inställningar ".
  2. Välj " System ".
  3. Välj " Språk och inmatning ".
  4. Välj " Virtuellt tangentbord ".
  5. Välj tangentbordet du använder. Som standard ska det vara " Google-tangentbord ".
  6. Välj " Textkorrigering ".
  7. Vrid " Automatisk korrigering " till " " eller " Av " som önskat. Den här inställningen styr huruvida ett ord korrigeras eller inte efter att du har skrivit ett mellanslag eller skiljetecken.

Dessutom kan du aktivera eller inaktivera " Auto capitalization " och andra textkorrigeringsinställningar som önskat.