Galaxy Note8: Sätt i och ta bort SIM / SD-kortfacket

Lär dig hur du infogar och tar bort hybrid SIM-kort och SD-kortfacket på Samsung Galaxy Note 8-smarttelefonen med den här handledningen.

Obs! Det rekommenderas att du stänger av telefonen innan du utför dessa steg.

  1. för att mata ut magasinet, sätt in SIM-stiftverktyget som medföljer din anteckning 8 eller en papperslip i SIM / SD-brickhålet som finns på enhetens övre vänstra sida. Brickan ska matas ut ur spåret.

    Obs! Var noga med att du sätter in verktyget i rätt hål. Du borde se en liten lucka på den rätta.

  2. Placera SIM-kortet och SD-kortet i facket som bild. Se till att de inte sticker ut. Passformen är ganska snygg.

  3. Sätt tillbaka brickan i enheten enligt bilden. Tryck in den tills den klickar på plats. Tvinga inte det för hårt eftersom det är ömtåligt och kan bryta.