iPhone: Vibrate fungerar inte - Fix

Vissa Apple iPhone-ägare kan uppleva ett problem med sina enheter där vibrering inte längre fungerar som det borde. Problemet är ganska vanligt. Här är några saker att prova om du har erfarenhet av detta problem.

Se till att inställningen är korrekt inställd

På startskärmen väljer du " Inställningar "> " Ljud " och försäkrar att " Vibrate on Ring " och / eller " Vibrate on Silent " är inställd på " On " (grön).

Tryck på för att Lossa vibrera enhet

Ibland kan vibrationsenheten inne i telefonen sitta fast. En mild knapp till baksidan och sidorna av enheten kommer ofta att lossna upp det. Vissa användare har föreslagit att ringa iPhone från en annan enhet medan du pekar på iPhone.

Jag har sett var det tar ett tag att tappa för att åtgärda problemet. Håll dig vid det och det ska fungera.

Återställ eller reparera

Om du har försökt allt ovanstående och vibrationsfunktionen fortfarande inte fungerar, kanske du vill återställa din iPhone eller söka hjälp från Apple Support.