Google Pixel: Lägg till ord i ordboken

Google Pixel känner inte till rätt stavning för varje ord du använder. För att förhindra förvärringen av att stavningen korrigeras med vissa ord när du skriver interpunktion eller mellanslag, lägg till orden i ordlistan med hjälp av dessa steg.

Alternativ 1 - På flugan

Du kan lägga till något ord i ordlistan medan du skriver genom att bara skriva ordet och sedan knacka på det innan du skriver in skiljetecken eller ett mellanslag.

Alternativ 2 - manuellt

  1. Öppna " Inställningar "> " Språk och inmatning "> " Personlig ordbok ".
  2. Tryck på + i det övre högra hörnet.
  3. Skriv ordet i toppfältet. Du kan valfritt ställa in en " Genväg " om du vill.
  4. Välj tillbaka pilen längst ner på skärmen när du är klar.

FAQ

Vad är en ordbordsgenväg?

Det är en stenversion du ställer in för hela ordet. Du kan till exempel ha ett ord som "Whazzup!" Som läggs till i din ordbok. Du kan ställa in en genväg av "zup" för det ordet. Med den uppsättningen kan du skriva "zup", och Android konverterar sedan den till hela ordet "Whazzup!".