Lägg till / ta bort startsidor på Samsung Galaxy S9

Ta kontroll över sidorna på startsidan på din Samsung Galaxy S9 och lär dig hur du lägger till och tar bort dem med dessa steg.

Lägga till en startskärm

  1. Placera pekfinger och tumme på skärmen på en startskärm och klistra in skärmen.
  2. Dra till sista skärmen och tryck sedan på " Lägg till ".

Sidan läggs till.


Ta bort en startskärm

  1. Placera pekfinger och tumme på skärmen på en startskärm och klistra in skärmen.
  2. Tryck och håll ned skärmen som du vill radera, dra sedan den till " Ta bort " (papperskorgen).

Sidan är borttagen.

Du kan också ställa in en skärm som huvudskärm genom att välja "Huvud startsida" längst upp på skärmen och flytta skärmar genom att trycka på och hålla den och dra sedan åt vänster eller höger.