iPhone 6: Installera eller ta bort SIM-kort

Det hände mig att det är svårt för vissa människor att hitta var SIM-kortplatsen är på iPhone 6. Så jag tänkte att jag skulle göra denna handledning för att hjälpa till att installera eller ta bort SIM-kortet i enheten.

Utmatning av SIM-kort

  1. Slå av iPhone genom att trycka på och hålla nere " Sleep / Wake " -knappen tills strömbrytaren " slide to power " visas och svep sedan omkopplaren åt vänster till höger.
  2. När enheten sitter på skärmen, leta reda på SIM-kortfacket på höger sida av enheten.
  3. Sätt i slutet av ett pappersklipp i SIM-kortet. SIM-facket ska matas ut.

  4. Ta bort SIM-kortet från SIM-kortfacket.

Infoga SIM-kort

  1. Slå av iPhone genom att trycka på och hålla nere " Sleep / Wake " -knappen tills strömbrytaren " slide to power " visas och svep sedan omkopplaren åt vänster till höger.
  2. Placera SIM-kortet i SIM-kortfacket.
  3. Skjut försiktigt baksidan uppåt i SIM-kortplatsen tills du hör att den klickar på plats.