Word 2019/365: Aktivera eller inaktivera AutoRecover Save

AutoRecover är en funktion i Microsoft Word 2019 eller Office 365 som automatiskt sparar dokumentet du arbetar med med vissa intervall. Detta gör att du kan återställa dokumentet om datorn inte fungerar mitt i ditt arbete. AutoRecover kan aktiveras eller inaktiveras med hjälp av följande steg.

  1. Öppna Word och välj " File "> " Options ".
  2. Välj " Spara " i vänstra rutan.

  3. Avmarkera rutan för " Spara AutoRecover information varje x minuter " om du vill inaktivera funktionen AutoRecover. Markera rutan för att aktivera den. Du kan också ställa in hur länge tiden är mellan när Word sparar AutoRecover-data.