Så här aktiverar du USB-debugging på Google Pixel 3

Aktivera utvecklarfunktioner på Google Pixel 3-smarttelefonen genom att aktivera USB-felsökning med hjälp av dessa steg.

  1. Peka på applistan på startskärmen och välj sedan " Inställningar ".
  2. Bläddra till botten och tryck på " Om telefon ".
  3. Bläddra till botten och tryck på " Bygg nummer " 7 gånger.
  4. Peka på pilen " Tillbaka " och du kommer nu att se ett alternativ " Utvecklaralternativ ". Tryck på den.
  5. Bläddra till avsnittet " Debugging " och vrid " USB debugging " till " On ".

  6. Tryck på " OK " i dialogrutan som visas för att tillåta USB-felsökning.