Hur man mjuk och hårt återställer Acer Iconia One 10

Ibland kan du behöva göra en mjuk eller hård återställning på Acer Iconia 10 tablett. En mjuk återställning kommer helt enkelt att starta om tabletten utan förlust av data. En hård återställning raderar alla data och inställningar från enheten och ställer tillbaka den till fabriksinställningarna.


Mjuk omstart

En mjuk återställning kan krävas om enheten är frusen och inte svarar på en svart eller vit skärm. För att göra en mjuk återställning, tryck och håll ner knappen "Power" tills Acer-logotypen visas på skärmen.


Hård återställning

En hård återställning kan krävas om du upplever ständiga problem med enheten eller om tabletten byter äganderätt.

Obs! Om enheten ändrar äganderätten eller om du planerar att använda ett annat Google-konto med det, måste du ta bort alla Google-konton under "Inställningar"> "Konton" innan du utför en hård återställning. Detta kommer att ta bort enhetskyddet.

Metod 1

Starta på startskärmen, öppna listan Apps och välj " Inställningar "> " Backup & reset "> " Återställ fabriksdata "> " Återställ tablett "> " Radera allt ".


Metod 2

  1. När tabletten är avstängd, tryck och håll ner " Volym upp " -knappen.
  2. Tryck på " Power " knappen i ca 2 sekunder för att sätta på surfplattan och släpp den sedan. Fortsätt hålla " Volym upp ".
  3. När du ser återställningsmenyn på skärmen släpper du " Volym upp " -knappen.
  4. Använd volymknapparna för att växla markeringen för att markera " Torka data / fabriksåterställning ".
  5. Tryck på " Power " för att välja urvalet.

Denna handledning gäller för Acer Iconia 10-modellerna B3-A30 och B3-A40.