Windows 10: Inaktivera berättarstämman

Om du av misstag har aktiverat Narrator-funktionen i Microsoft Windows 10 och hörs en berättarröst när du skriver, startar du datorn eller musen över ett objekt. Du kan stänga av den med en enkel inställning. Så här är det gjort.

Snabb metod 1

  • Håll Windows-tangenten och tryck på " Enter ".

Snabb metod 2

  • Håll knappen " Caps Lock " och tryck på " Esc "

Lång metod

  1. Välj " Start "> " Inställningar " (växelsymbol) .
  2. Öppna " Enkel åtkomst ".
  3. Välj " Narrator ".
  4. Växla " Narrator " till " Off ". Byt också " Starta Narrator automatiskt " till " Av " om du inte vill ha rösten vid uppstart.