Galaxy Note 5: Så här aktiverar du USB-debugging

Om du vill ansluta din Samsung Galaxy Note 5 med utvecklingsverktyg som Android Studio måste du aktivera USB-felsökning. Följ dessa steg för att få enheten att gå och börja skriva apps.

Aktiverar valet "Utvecklaralternativ"

  1. Välj " Apps " på startskärmen.
  2. Välj alternativet " Inställningar ".
  3. Välj " Om telefon ".
  4. Tryck på " Bygg nummer " upprepade gånger tills ett meddelande visas som säger " Du är nu en utvecklare ".

Aktiverar utvecklaralternativ på

Om du utförde stegen ovan, under " Apps "> " Settings "> " System " kommer det att finnas ett " Utvecklaralternativ " -val. Välj den. Därifrån byter du " USB-felsökning " till " ".