Galaxy Tab S3: Klipp, kopiera och klistra in

En av de mest använda funktionerna på Samsung Galaxy Tab S3 är skuren, kopiera och klistra in. Om du inte är bekant med hur det görs på den här enheten, använd den här handledningen för att lära dig. Det är lite svårt först, men det är en bris när du blivit van vid det.

Att klippa, kopiera och klistra in all text i ett fält ...

 1. Tryck och håll den text du vill kopiera eller klippa i ca 2 sekunder.
 2. Välj " Cut " eller " Copy " som önskat. Välj " Välj alla " för att markera all text i det aktuella fältet.
 3. Navigera till var du vill klistra in texten.
 4. Tryck på var du vill att texten ska visas, tryck sedan på och håll ned textfältet i ca 2 sekunder.
 5. Tryck på " Klistra in ".

Att klippa, kopiera och klistra in en del av texten i ett fält ...

 1. Tryck och håll ned textfältet i ca 2 sekunder.
 2. Dra de blå flikarna över texten som du vill klippa eller kopiera.
 3. Tryck och håll ned den markerade texten tills en meny visas.
 4. Välj " Cut " eller " Copy " som önskat.
 5. Navigera till var du vill klistra in texten.
 6. Tryck på var du vill att texten ska visas, tryck sedan på och håll ned textfältet i ca 2 sekunder.
 7. Tryck på " Klistra in ".