Verizon Galaxy S7: Så här aktiverar eller inaktiverar du körläge

Verizon-versionen av Samsung Galaxy S7 har en inställning som heter "Driving Mode". Den här funktionen svarar automatiskt på textmeddelanden genom att säga " Jag kör nu - jag kommer tillbaka till dig senare ."

Funktionen är avsedd som en funktion att använda så att du inte distraheras genom att titta på din telefon under körning. Du kan konfigurera den här funktionen samt aktivera eller inaktivera den med hjälp av följande steg.

  1. Öppna Verizon " Messages + " appen.
  2. Välj " Meny "

    knappen ligger längst upp till vänster på skärmen.
  3. Tryck på " Körläge ".
  4. Körläge är aktiverat när det parras med en ljudenhet via Bluetooth. Tryck på " Lägg till enhet " för att använda körläget med den valda enheten. Avmarkera alla som är markerade om du vill inaktivera det.
  5. Kontrollera "Autosvar för körläge" för att aktivera det, avmarkera det för att inaktivera det.

När du är aktiverad kan du välja " Kör automatiskt svar " för att ställa in det automatiska svarmeddelandet du önskar.

FAQ

Vad hände med Samsung Driving Mode-funktionen som fanns på tidigare Galaxy S-telefoner?

Det är inte längre tillgängligt.