Skicka PRN-fil till skrivare

En PRN-fil är en typ av fil som kan läsas av skrivare. Det är i grunden en generisk utdatafil som skrivare kan förstå. Ibland kommer du att sluta med en av dessa filer och behöver skriva ut den.

Du brukade kunna skriva ut dessa filer till din lokala skrivare genom att använda kommandot COPY /BC:\FILENAME.PRN LPT1:. Idag är skrivare inte längre kopplade till LPT1. USB-kablar används istället. Så du måste använda nätverksmetoden för att kunna skriva ut filen. Så här gör du det i Windows.

Alternativ 1 - Använda programvara

Hämta och installera PrintPRNtoPrinter och programvaran kommer att göra arbetet för dig.

Alternativ 2 - Använda kommandon i Windows

  1. Dela skrivaren i nätverket. Om skrivaren du använder redan finns på ett nätverk, t.ex. ditt företagsnätverk, hoppa över det här steget.
  2. Nu måste vi hitta nätverksbanan till din skrivare. Om skrivaren du vill skriva ut till är en gemensam nätverksskrivare som inte är ansluten till din dator, ska den ha servernamnet och skrivarnamnet i listan över skrivare . Det kommer att säga något som printername på serverp eller LaserJet på printserver . Så vägen till dessa skrivare skulle vara \\ serverp \ printername och \\ skrivarserver \ LaserJet respektive.
  3. Om skrivaren är ansluten till din dator kommer sökvägen att vara datornamn och sedan namnet på skrivaren. Du kan hitta ditt datornamn genom att högerklicka på Den här datorn och välja Egenskaper under fliken Datornamn. Namnet på skrivaren finns under Skrivare i Windows genom att högerklicka på skrivaren och välja Egenskaper . Postnamnet ligger i toppfältet. Så om datorns namn är TP123 och skrivarnamnet är LaserJet, skulle sökvägen \\ TP123 \ LaserJet .
  4. Beväpnad med denna information kan vi sedan gå till Start> Kör och använd det här kommandot för att kopiera filen till skrivaren. Det här kommandot förutsätter att PRN-filen ligger på roten av C-enheten :
    • COPY /BC:\FILENAME.PRN \\ TP123 \ LaserJet

Skrivaren ska sedan skriva ut innehållet i PRN-filen.