Samsung Galaxy S8 App "Kompatibel med din enhet"

Användare av Samsung Galaxy S8-smarttelefonen rapporterar problem när de försöker använda vissa appar på enheten. Problemet händer när en användare försöker installera en app i Google Play-butiken och stöter på ett fel som säger "oförenlig med din enhet". Du kan vanligtvis lösa problemet med dessa steg.

Det här problemet kan ha börjat efter en ändring av bildskärmsinställningarna på enheten. Återgå tillbaka med dessa steg.

  1. På skärmen Apps öppnar du " Inställningar ".
  2. Välj " Display ".
  3. Tryck på " Skärmupplösning ".
  4. Byt diabilden till " FHD + " eller " WQHD + ".

Detta borde lösa problemet. Du ska nu kunna installera och öppna program som tidigare visade felet "Inkompatibel med din enhet".