Kan inte ändra platstjänster Inställning på iPhone, iPad eller iPod Touch

Om inställningarna "Platstjänster" eller "Dela mitt läge" på din Apple iPhone, iPad eller iPod Touch verkar gråtonade och du inte kan göra ändringar i det, kan du ha en inskränkning av det. Kontrollera inställningarna med hjälp av dessa steg.

  1. Öppna " Inställningar ".
  2. Tryck på " Allmänt ".
  3. I IOS12 och högre väljer du " Screen Time "> " Content Privacy & Restrictions ". I IOS 11 och lägre väljer du " Allmänt "> " Restriktioner ".
  4. Tryck på " Platstjänster ".
  5. Se till att " Tillåt ändringar " är markerad och " Location Services " är inställd på " On " (grön).

  6. Gå tillbaka till skärmen " Innehåll och sekretessbegränsningar " eller " Begränsningar ".
  7. Tryck på " Dela mitt läge ".

  8. Se till att också " Tillåt ändringar " är vald här.

När det här är inställt, gå tillbaka till " Inställningar "> " Sekretess "> " Platstjänster " och du bör kunna göra ändringar.

Om inget av dessa steg fungerade kanske du vill gå igenom processen för att återställa din iOS-enhet.