Aktivera eller inaktivera dataroaming på Moto X4

Dataroaminginställningen på Moto X4 styr huruvida du kan använda en dataanslutning under roaming eller ej. I de flesta fall kan du få den här inställningen aktiverad utan att det uppstår extra avgifter när du använder telefonen i USA. Om du reser internationellt är det en annan historia. När du reser utomlands kanske du vill inaktivera det för att förhindra dig själv från "trådlös fakturachock". Så här aktiverar eller inaktiverar du dataroaming på din Moto X4-smarttelefon.

  1. På huvudskärmen trycker du på reglaget för program.
  2. Tryck på " Inställningar ".
  3. Tryck på " Mer ".
  4. Välj " Mobila nätverk ".
  5. Välj " Data roamingåtkomst ".
  6. Välj ett av följande:
   • Neka dataroamingåtkomst
   • Tillåt endast åtkomst till denna resa
   • Tillåt åtkomst för alla resor