Spara bild från MMS-textmeddelande på Samsung Galaxy S9

Om din vän skickar ett foto i ett MMS-meddelande och du vill spara det på din Samsung Galaxy S9, kan du få det gjort med dessa steg.

Samsung Messages App Instruktioner

  1. Öppna meddelandetråden som innehåller fotot från appen " Meddelanden ".
  2. Tryck och håll bilden tills en meny visas.
  3. Välj " Spara bilaga ".

Bilden är nu sparad i en mapp som heter " Download " och kan ses från Galleri-appen.


Stock Android Messages App Instruktioner

  1. Öppna meddelandetråden som innehåller fotot från appen " Meddelanden ".
  2. Tryck och håll bilden tills en meny visas.
  3. Tryck på ikonen med de tre punkterna längst upp till höger på skärmen.
  4. Om det finns flera bilder i bilagan markerar du rutan bredvid bilagan (e) du vill spara och trycker sedan på " Spara ". Om det bara finns en bild, sparas den på din enhet.

Bilden är nu sparad i en mapp med namnet " Meddelanden " och kan ses från Galleri-appen.