iPhone-kontaktnamn saknas från meddelandemeddelanden

Apple iPhone-användare kan stöta på ett problem där kontaktnamn saknas i meddelanden om sms. Problemet löses vanligtvis med dessa korrigeringar.

Fix 1 - Redigera ett namn

Det här är den vanligaste lösningen. Öppna appen Kontakter och ändra några av namnen. Gör en liten ändring och spara kontakten. Detta kommer att "uppdatera" kontaktdatabasen och fixa ofta problemet med saknade namn.


Fix 2 - Starta om iMessages

  1. Öppna " Inställningar "> " Meddelanden " och vrid " iMessages " till " Av ".
  2. Starta om iPhone.
  3. Öppna " Inställningar "> " Meddelanden " och vrid " iMessages " till " ".

Fix 3 - Återställ synkronisering

  1. Öppna " Inställningar "> " Kontakter "> " Konton ".
  2. För alla konton du har ( som iCloud, Exchange, Yahoo, etc.) väljer du kontot och anger sedan " Kontakter " som synkroniseras till " Av ".
  3. Starta om iPhone.
  4. Återgå tillbaka under " Inställningar "> " Kontakter "> " Konton "> Kontonamn och växla inställningen tillbaka till "På".