Windows 10: Val av skärmsläckare är gråstängd eller inaktiverad

Du kan inte välja en skärmsläckare i Microsoft Windows 10 eftersom alternativet att välja det är grått eller inaktiverat. Dessa steg löser vanligtvis problemet.

 1. Håll Windows-tangenten och tryck sedan på " R " för att få fram dialogrutan Kör.
 2. Skriv " regedit " och tryck sedan på " Enter ".
 3. Navigera till följande plats i registret:
  • HKEY_CURRENT_USER
  • Kontrollpanel
  • Desktop
 4. Hitta posten som säger SCRNSAVE.EXE och ta bort nyckeln. Om du också har en post som säger ScreenSaveActive, ta bort den här nyckeln också.

Om ovanstående steg inte fungerar för dig kan du också försöka kontrollera följande sökväg för samma registervärden som anges i steg 4:

 • HKEY_USERS
 • Kontrollpanel
 • Desktop

Om du fortfarande har problem kan det orsakas av en tredje parts skärmsläckare som installerats på datorn. Markera " Kontrollpanelen "> " Program "> " Program och funktioner " för att se om det finns några program som kan installera en skärmsläckare. Om så är fallet måste du ta bort det genom att avinstallera det.

Om du fortfarande har problem och du befinner dig i en företagsmiljö kan du kolla med din helpdesk eller systemadministratör för att se om de har en policy som implementerats på din dator för att förhindra skärmsläckareval.