Aktivera eller inaktivera Säkert läge på Galaxy Note 5

I den här handledningen lär du dig hur du aktiverar eller inaktiverar Säkert läge på Samsung Galaxy Note 5-smarttelefonen.

Slå på Säkert läge

  1. När Galaxy Note 5 är avstängd, tryck och håll ner knappen " Volym ned " medan du trycker på och håller knappen " Power " intryckt för att slå på enheten.
  2. När enheten slås på släpp du " Power " -knappen, men fortsätt att hålla " Volym ned ".
  3. Släpp " Volym ner " när startskärmen laddas.

Android-startskärmen ska fyllas med orden " Säkert läge " som visas i nedre vänstra hörnet. Om du inte ser det, prova ovanstående steg igen.

Slå av säkert läge

Starta om enheten med följande steg:

  1. Håll knappen " Power " intryckt tills en meny visas.
  2. Välj " Starta om ".

FAQ

Vad är Säkert läge?

Det är ett läge som laddar upp grundläggande programvara så att du kan komma åt din enhet om det inte startar.

Varför är min enhet fast i Säkert läge?

Var säker på att du väljer alternativet " Starta om ". Om du fortfarande har problem, kan du behöva avinstallera objekt som du nyligen har installerat som orsakar problem på enheten. Det är också möjligt att knappen " Volym ned " är fast och orsakar att den startar i Säkert läge vid varje omstart.

Detta inlägg gäller för Samsung Galaxy Note 5-modellen SM-N920.