Kindle Fire: Så här ändrar du lagrat e-postlösenord

Om du har ändrat lösenordet för ett e-postkonto som du använder på din Amazon Kindle Fire-tablett misslyckas det att meddelandet skickas och hämtas. Du måste också ändra lösenordet som lagrats på enheten. Här är hur.

  1. Öppna appen " Email " från startskärmen.
  2. Från listan med meddelanden " Meny "

    > " Inställningar ".
  3. Välj det konto du vill ändra under avsnittet " Konton ".
  4. Du måste ändra lösenordet under alternativen " Inkommande server " och " Utgående server" .
  5. När du ändrat lösenordet under varje alternativ trycker du på " Klar" och lösenordet sparas.