Så här hittar du Datorlåsande Active Directory-konto

Om du arbetar IT i en Microsoft Active Directory-miljö kan du ha upplevt problem där användarens konto fortsätter att bli låst. Här är en handledning som visar allt du behöver veta om hur man spårar datorn som låser något AD-konto.

Hitta domänkontrollant där spärrning uppstod

 1. Hämta kontobruk och hanteringsverktyg från Microsoft på en domändator där du har administratörsrättigheter.
 2. Skapa en mapp med namnet " ALTools " på skrivbordet och kör sedan " ALTools.exe " för att extrahera filerna till den mappen.
 3. Öppna " LockoutStatus.exe " i mappen " ALTools ".
 4. Välj " File "> " Select target ".
 5. Ange " Target User Name " som håller fastlåst och " Target Domain Name ". Om du inte är inloggad som domänadministratör och vill använda alternativa uppgifter, markerar du rutan " Använd alternativa uppgifter " och skriver sedan ett domänkonto " Användarnamn ", " Lösenord " och " Domännamn ".
 6. Välj " OK ", och användaren kommer att listas, tillsammans med domänkontrollantens namn där kontot blir låst.

Hitta Låsdator Använda Händelseloggar

 1. Logga in på domänkontrollanten där autentisering ägde rum.
 2. Öppna " Event Viewer ".
 3. Expand " Windows Logs " och välj sedan " Security ".
 4. Välj " Filtrera aktuell logg ... " i den högra rutan.
 5. Byt ut fältet som säger " "Med" 4740 ", välj sedan" OK ".

 6. Välj " Sök " i den högra rutan, skriv användarnamnet för det låsta kontot och välj sedan " OK ".
 7. Event Viewer ska nu bara visa händelser där användaren misslyckades med att logga in och låsa kontot. Du kan dubbelklicka på händelsen för att se detaljer, inklusive " Caller Computer Name ", vilket är var locket kommer ifrån.


Hitta vad som specifikt låser konto på dator

Om datorn är inloggad sedan innan lösenordet för kontot ändrats eller låsats kan en enkel omstart göra tricket. I annat fall följer du dessa steg för att kontrollera om lagrade uppgifter som kan knyta till att du kör en uppgift och låser kontot.

 1. Logga in på datorn där låsningarna sker från.
 2. Hämta PsTools från Microsoft.
 3. Extrahera den enda filen PsExec.exe till " C: \ Windows \ System32 ".
 4. Välj " Start " och skriv sedan " CMD ".
 5. Högerklicka på " Kommandotolk " och välj sedan " Kör som administratör ".
 6. Skriv följande och tryck sedan på " Enter ":

  psexec -i -s -d cmd.exe

 7. Ett annat kommandofönster öppnas. Skriv följande i det här fönstret och tryck sedan på " Enter ":

  rundll32 keymgr.dll, KRShowKeyMgr

 8. Ett fönster med en lista över lagrade användarnamn och lösenord visas. Du kan välja att " Ta bort " objekt från den här listan som kan låsa konton eller välj " Redigera ... " för att uppdatera lösenordet.


FAQ

Händelseloggen säger att ett datornamn som inte finns i vår AD-miljö låser kontot. Hur spårar jag ner det och stoppar det?

Troligtvis har någon installerat Outlook-appen på en personlig telefon eller surfplatta. Enheten försöker autentisera via en annan enhet, t.ex. en Microsoft Exchange-server. Du kan verifiera detta med följande steg:

 1. Utför steg 1-6 som beskrivs ovan i avsnittet " Sök domänkontrollant där låst läge inträffade ".
 2. Logga in på domänkontrollanten och aktivera debug-loggning på Netlogon-tjänsten.
 3. Vänta tills locket inträffar igen. När det har gått tillbaka till verktyget Lockout Status, högerklicka på DC och välj sedan " Öppna Netlogon-logg ".
 4. Välj " Redigera "> " Sök " och sök efter det låsta användarnamnet för kontot. Det ska visa namnet på den uppringande datorn följd av ett annat datornamn i fästen där förfrågningarna kommer ifrån.