Excel 2016: Så här installerar du och använder makron

Vill du lära dig hur du använder makron i Microsoft Excel 2016 för att påskynda upprepade uppgifter? Denna handledning hjälper dig att komma igång med Excel-makron.

Aktivera fliken Utvecklare

Du behöver fliken Utvecklare för att spela in makron.

 1. Öppna Excel och välj " File "> " Options "> " Customize the Ribbon ".
 2. Under " Huvudflikar " markerar du rutan " Utvecklare ".
 3. Välj " OK ".

Spela in en makro

 1. Välj fliken " Utvecklare ".
 2. Välj " Spela in makro ".
 3. Ange ett namn för ditt makro. Ge det en genvägsknapp om du vill. Detta gör att du kan hålla CTRL-tangenten och trycka på en annan tangent för att starta makron.
 4. Välj var du ska lagra makroet.
 5. Ge en beskrivning om så önskas.
 6. Välj " OK " när du är redo att börja spela in.
 7. Utför tangenttryckningar och musklick som du vill att ditt makro ska utföra. Dina steg kommer nu att spelas in.
 8. När du är redo att sluta spela in klickar du på den sista cellen och väljer sedan " Stopp inspelning ".

Installera Macro

Om du har fått ett makro från en annan användare eller Interent kan du använda dem med ditt arbetsblad med följande steg:

Från separat Excel-fil

Om du har fått ett kalkylblad eller en arbetsboksfil som innehåller de makron du vill använda, öppnar du bara filen i Excel. Den kommer då att finnas tillgänglig för att använda från " Utvecklare "> " Makroer ". Välj bara arbetsboken i avsnittet " Makroner " på skärmen, välj makro och välj sedan " Kör ".

Från Form, Basic eller Class File

Vissa makron finns i Form (.frm), Basic (.bas) eller Class (.cls) format. Du kan importera dessa med följande steg:

 1. Välj fliken " Utvecklare ".
 2. Välj " Visual Basic ".
 3. Välj " File "> " Import ".
 4. Navigera till filen du vill importera, välj sedan " Öppna ".

Använda en makro

Om du har ställt in ditt makro för att använda en genväg, håll bara CTRL och tryck på den tangent du angav som genvägsknapp. Annars kan du utföra följande steg:

 1. Välj fliken " Utvecklare " och välj " Makroner ".
 2. Välj det makro du vill använda och välj sedan " Kör ".