Android: "Utvecklaralternativ" saknas från inställningar

Om du har funnit att valet Utvecklaralternativ saknas i Inställningarna för din Android-enhet beror det förmodligen på att du har Android OS version 4.2 (JellyBean) eller högre. Alternativet är nu dolt och måste aktiveras med hjälp av dessa steg.

Om du är en utvecklare och behöver komma åt USB-felsökningen, håll dig vaken, Tillåt spotta platser eller andra utvecklarinställningar, följ dessa steg för att aktivera valet Utvecklaralternativ.

  1. Öppna appen " Inställningar ".
  2. Bläddra ner till botten och välj " Om enhet ", " Om telefon " eller " Om tablet ". På vissa modeller väljer du " Allmänt " före detta steg.
  3. Bläddra ner till botten och tryck på " Bygg nummer " upprepade gånger. Ett meddelande ska visas på skärmen som säger " Du är nu * steg bort från att vara en utvecklare ." Fortsätt att knacka tills det står " Du är nu en utvecklare.
  4. Nu tillbaka på huvudskärmen " Inställningar " ska " Utvecklaralternativ " visas som ett urval.

Du kan nu använda din Android-enhet med Android Studio eller andra utvecklingsverktyg.