Slå på eller av data roaming på Galaxy S8

Beroende på var du reser, kanske du vill vara trött på inställningen Data Roaming på din Samsung Galaxy S8-smartphone. Du kanske vill stänga av den om du reser till ett område där internationella trådlösa torn kan överbelasta ditt konto. Du kan även vilja ha Data Roaming om du behöver din telefon för att få tillgång till data utanför ditt trådlösa mobilnät.

Du kan komma åt inställningen för dataroaming genom att följa dessa steg i telefonmenyerna:

  1. Dra uppåt på startskärmen för att få upp " Apps ".
  2. Välj ikonen " Inställningar ".
  3. Välj " Mobila nätverk ".
  4. Välj strömbrytaren på " Data Roaming Access " för att slå på eller av.
  5. Välj " OK " för att bekräfta ditt val.

FAQ

Varför kan jag inte komma åt några internationella nätverk när Data Roaming är aktiverat?

Du kanske inte har aktiverat internationell åtkomst på ditt konto. Du kan vanligtvis aktivera det via ditt konto online eller genom att kontakta din trådlösa leverantör.

Hur vet jag när jag roaming?

En liten triangelikon eller bokstaven " R " kommer att visas ovanför indikatorstängerna för signalstyrka för att indikera när du roaming.

Kommer denna inställning att påverka telefonsamtal?

Nej. Data Roaming-inställningen gäller endast anslutningen till datanätverket. Det har inget att göra med röstnätet.

Kommer denna inställning att påverka SMS-textmeddelanden?

Nej. Du kan dock ställa in telefonen för att ta emot textmeddelanden under roaming genom att öppna appen " Meddelanden ", välj sedan " Meny "> " Inställningar " och välj sedan inställningen " Roaming auto retrieve ".