MacOS: Aktivera webbinspektör i Safari

Om du vill visa källkoden för en webbsida i Apple Safari för MacOS Sierra måste du aktivera webbinspektören med dessa steg.

Safari 10 och ovan

  1. Se till att " Show Develop-menyn i menyraden " är aktiverad under " Safari "> " Inställningar "> " Avancerat ".

  2. Besök nu en webbsida och välj " Develop "> " Show Web Inspector ".

  3. Web inspektionsfönstret kommer att visas.


Äldre versioner

  1. Öppna " Program "> " Verktyg ".
  2. Starta " Terminal ".
  3. Skriv " standardvärden skriv com.apple.Safari WebKitDeveloperExtras -bool true " och tryck på " Enter ".
  4. Nu kan du öppna en webbsida i Safari och högerklicka eller håll ner musknappen någonstans på sidan tills menyn visas.
  5. Välj " Inspektera element ".