Google Pixel: Infoga / ta bort SIM-kort

Om du behöver ta bort eller sätt in ett SIM-kort för din Google Pixel-smarttelefon, så här är hur det görs.

Ta bort SIM-kortet

  1. Leta reda på SIM-kortplatsen på enhetens vänstra kant. Du kommer att se skivans kontur med ett hål.
  2. Använd utmatningsverktyget för SIM-kortet som medföljer telefonen, eller ett litet pappersklämma för att trycka på det lilla hålet i facket. Facket ska matas ut.

  3. Ta bort facket och du kan komma åt SIM-kortet.

Sätt in SIMkort

  1. Placera SIM-kortet i SIM-kortfacket. Brickan är knapptryckt och kortet ska bara gå på ett sätt.
  2. När du har kortet i facket, sätt det in i facket tills det snäpper på plats.