Kindle Fire: Lägg till / ta bort bokmärken för webbsidor

Lägg till eller ta bort ett bokmärke på en webbsida i webbläsaren Amazon Kindle Fire Silk och få tillgång till de webbplatser du behöver.

Lägga till en bokmärke

  1. Öppna webbläsaren och besök webbplatsen du vill bokmärka.
  2. Tryck på bokmärkesikonen som ligger längst upp till höger på skärmen.

Bokmärket sparas då för åtkomst under " Meny "

> " Bokmärken ".

Redigering eller radering av en bokmärke

  1. I webbsidan Silk väljer du " Meny "

    ikonen längst upp till vänster och välj sedan " Bokmärken ".
  2. Välj " Meny "

    ikonen till höger om bokmärket för att visa en meny till " Redigera ", " Ta bort ", " Kopiera " eller " Dela ".