Aktivera eller inaktivera Autosaving Email till Utkast Mapp i Outlook 2016

Aktivera eller inaktivera funktionen i Microsoft Outlook 2016 som automatiskt sparar dina e-postmeddelanden till mappen Utkast . Det kan hända att du har aktiverat det här om du vill kunna återställa meddelanden som gick förlorade när du komponerade dem. Det kan skapa en integritetsfråga, men du kanske inte känner till de meddelanden som blir sparade. Ändra inställningen med dessa enkla steg.

  1. I Outlook, välj " Arkiv " -menyn och välj sedan " Alternativ ".
  2. Välj " Mail " i den vänstra rutan.
  3. Markera " Spara automatiskt artiklar som inte har skickats efter det här många minuter: " rutan för att aktivera spara till mappen Utkast. Avmarkera det för att inaktivera det. Du kan eventuellt ändra antalet minuter eller den mapp som ritningarna sparas till inom samma inställning.

  4. Välj " OK " och du är klar.

Obs! Det här har ingen betydelse för meddelandet om att spara dina ändringar som visas när du stänger ett meddelande du arbetar på.