Så här hittar du version av Google Chrome

Om du någonsin behöver se vilket versionsnummer av Google Chrome du använder för närvarande, eller om din version är 64 bitar eller 32 bitar, använd bara dessa steg för att visa informationen.

Alternativ 1 - Varje version

 1. Skriv " chrome: // version " i adressfältet och välj sedan " Go " eller " Enter ".
 2. Versionsinformationen visas längst upp på skärmen.

Alternativ 2 - Windows, Mac och Linux

 1. Från standardvyn väljer du

  menyikonen längst upp till höger på skärmen, välj sedan " Inställningar ".
 2. Välj

  menyn längst upp till vänster på skärmen och välj sedan " Om ".

Versionsnumret och 64/32 bitarsversionsinformation visas på skärmen.

Alternativ 3 - Android och iOS

 1. Från standardvyn väljer du

  menyikonen längst upp till höger på skärmen, välj sedan " Inställningar ".
 2. Bläddra ner och välj " Om Chrome ".