Så här aktiverar eller stänger du Säkert läge för HTC U11

Säkert läge startar din HTC U11 med en uppsättning program och inställningar som gör att du kan komma åt Android OS om det inte är tillgängligt när du startar normalt. Det låter dig rätta till allt som orsakar att enheten inte startar normalt genom att avinstallera nyinstallerade appar eller ändra inställningar.

Du kan aktivera eller inaktivera Säkert läge med följande steg:

Aktivera säkert läge

  1. När telefonen är avstängd håller du knappen " Power " intryckt i några sekunder för att sätta på enheten igen.
  2. När HTC-logotypen visas på skärmen, tryck och håll ner knappen " Volym ned ".
  3. Fortsätt hålla knappen " Volym ner " tills Android OS är helt laddad. Du bör kunna verifiera att du är i Säkert läge om du ser orden "Säkert läge" i nedre vänstra hörnet av skärmen.

Inaktivera Säkert läge

  1. När telefonen är påslagen trycker du på " Power " knappen och håller den intryckt i några sekunder för att öppna menyn " Telefonalternativ ".
  2. Välj alternativet " Starta om ".

FAQ

Varför kan jag inte aktivera Säkert läge med hjälp av dessa steg?

Fastboot måste vara inaktiverad för att alternativet ska vara tillgängligt i vissa fall. Se till att Fastboot är avstängd.

Varför håller min enhet fast i Säkert läge varje gång jag börjar det?

Knappen " Volym ned " kan ha fastnat eller hållits nere under uppstart. Se till att du inte har något fall eller annat objekt som trycker på knappen.