Hur döljer eller visar dolda filer i macOS

Du kommer inte att kunna se alla filer när de visas i sökaren som standard. Dolda filer är vanligtvis systemfiler som innehåller data som den genomsnittliga användaren inte behöver se. Men du kan behöva se den om du tinkar runt. I den här handledningen lär du dig hur du gör det möjligt att visa eller dölja dolda filer i macOS på eller av.

Via genväg (endast Sierra)

 • Medan du tittar på filer i Finder, håller du bara ner CMD och SHIFT medan du trycker på . (period).

Använd den här tangentkombinationen flera gånger för att växla upp / visa alla filer på och av efter önskemål.


Via Terminal Command

 1. Från Finder väljer du " Go "> " Utilities ".
 2. Öppna " Terminal ".
 3. Gör en av följande:
  • För att visa alla filer, skriv följande och tryck sedan på " Enter ":

   defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles YES

  • För att dölja dolda filer skriver du följande och trycker sedan på " Enter ":

   defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles NO