Windows: Rensa Java Web Cache Via Kommandorad

Rensa Java Web Start Cache med en kommandorad i Microsoft Windows 10, 8, 7, Vista eller XP. När en Java-app nås laddas den ner till en cache på din dator. Detta möjliggör snabbare åtkomst. Ibland kan cachelagen orsaka problem, speciellt om du befinner dig i en utvecklingsmiljö.

Alternativ 1 - Från Kommandorad

Lyckligtvis erbjuder Sun ett kommando som låter dig rensa Java Web Start Cache. Så här är det exekverat:

  1. Håll ner Windows-tangenten och tryck på " R " för att hämta dialogrutan Windows Run.
  2. Skriv " javaws -uninstall " utan citat, välj sedan " OK ".

Du ska se en paus och sedan raderas cachen. Ingen meddelande kommer att visas för att berätta att kommandot lyckades.

Du kan också köra samma kommando från en klassisk kommandotolk.


Alternativ 2 - Från Java Kontrollpanel

  1. Öppna " Kontrollpanelen " och välj sedan " Java ".
  2. På fliken " Allmänt " väljer du knappen " Inställningar ... ".
  3. Välj " Ta bort filer ... ".
  4. Se till att alternativet " Cachelagrade program och applets " är valt.
  5. Välj " OK ".