Så här ansluter du Apple TV till en gammal analog TV

Jag har fortfarande ett par äldre analoga TV-apparater i mitt hem. En av dem är nästan 20 år gammal. Jag har ingen avsikt att kasta bort dem eftersom det alltid finns ett sätt att konvertera digitala signaler till analog och få utrustningen att fungera ordentligt.

En Apple TV-box kommer bara att ansluta till en äldre analog TV om du har rätt utrustning. Du måste konvertera signalen från digital till analog för att få den att fungera. Så här är det gjort.

  1. Kontrollera att din analoga TV har standard 3 RCA CRT-uttag. De kommer sannolikt att vara färgade gula, vita och röda.

  2. Köp en HDMI till Composite 3 RCA-konverteringslåda.
  3. När du har boxen kan du sedan ansluta Apple TV-rutan till HDMI-omvandlingsboxen med en vanlig HDMI-kabel.
  4. Du kan sedan använda en Composite 3 RCA-kabel för att ansluta omvandlingsboxen till 3 RCA-uttagen på TV: n.

Nu är du redo att njuta av Apple TV på din analoga TV.