Android: Textmeddelanden Stuck "Downloading" eller "Expired"

Min fru har nyligen stött på ett problem med hennes Galaxy Note 9 Android där textmeddelanden hade fastnat. Några av dem sa saker som:

  • Det gick inte att ladda ner
  • Hämtar ...
  • Meddelandet upphört eller inte tillgängligt.

Vi löste problemet med dessa steg.

  1. På startskärmen öppnar du " Inställningar ".
  2. Välj " Apps ".
  3. Välj " Messenger ".
  4. Välj " Lagring ".
  5. Välj " Rensa data " och " Rensa cache ".

Öppna " Messenger " och tryck på fasta meddelanden för att försöka ladda ner dem igen.