Kopiera och klistra in värden utan formler i Excel 2019, 2016 och 365

När du utför en vanlig kopia och klistra in i en cell i Microsoft Excel 2019, 2016 och 365 som har beräknats med en formel, klistras också formeln på formeln. Det finns ett enkelt sätt kring detta om du bara vill kopiera och klistra in bara värdet i cellen och ingenting mer. Följ bara dessa steg.

  1. Välj de celler eller områden du vill kopiera.
  2. Välj fliken " Hem ".
  3. Välj " Kopiera " i avsnittet " Urklipp ".

  4. Välj den cell du vill klistra in dina värden till.
  5. Välj den nedre halvan av den stora knappen " Klistra in ". Från den utvidgade menyn som visas väljer du " Värden ".

  6. Välj " OK ".

Du har klistrat in ett värde i Excel utan att inkludera formeln.