Windows: Fix "Windows-resursskyddet kunde inte starta reparationstjänsten" Fel

Microsoft Windows-användare kan stöta på ett problem när de försöker använda kommandot "SFC / SCANNOW" där de får ett fel som säger:

Windows Resource Protection kunde inte starta reparationstjänsten.

Följ dessa steg för att försöka lösa problemet.

Felet ovan beror normalt på att Windows Modules Installer-tjänsten inte startas. Börja med de här stegen.

  1. Välj " Start " och skriv " CMD ".
  2. Högerklicka på " Kommandotolken " och välj sedan " Kör som administratör ".
  3. Ange om du uppmanas att ange ett användarnamn och lösenord som ger administratörsrättigheter till datorn.
  4. Skriv " sc config trustedinstaller start = auto " och tryck sedan på " Enter ". Du bör få ett "SUCCESS" meddelande.
  5. Skriv " netstart trustedinstaller " och tryck sedan på " Enter ". Du bör få ett meddelande om att tjänsten startades.

Försök nu med kommandot " sfc / scannow ". Det borde fungera utan problem nu.