Så här stänger du av autokorrigering på Stylo 4

Trött på de ord du skriver är att korrigera av din LG Stylo 4 smartphone? Du kan ändra detta beteende genom att antingen lägga till ord i ordlistan eller stänga av autokorrigering helt genom att använda dessa steg.


Lägg till ord i ordboken

När "Stavningskorrigering" är aktiverad på Stylo 4 ändras ord automatiskt till det ord som enheten tycker att du vill använda när du trycker på mellanslagstangenten. Om detta händer och du inte vill att ordet ska korrigeras igen kan du trycka på ordet innan du trycker på mellanslagstangenten. Ordet kommer sedan att läggas till i ordlistan, och kommer inte längre att korrigeras.


Inaktivera stavningskorrigering

  1. Öppna " Inställningar "> " Språk & input "> " Stavningskorrigering ".
  2. Växla inställningen " Stavningskorrigering " till " Av ".