Windows: Högerklickande fil och mapp är långsam

Om du har problem när du högerklickar på en fil, mapp eller enhet i Microsoft Windows kan det bero på att du har för många objekt som listas i snabbmenyn. Du kan rensa upp det med verktyget CCleaner med hjälp av dessa steg.

  1. Ladda ner och installera den fria versionen av CCleaner.
  2. Starta CCleaner.
  3. Välj " Verktyg " i den vänstra rutan och välj sedan " Starta ".
  4. Välj fliken Kontextmeny .
  5. En lista över objekt visas som representerar snabbmenyalternativ för högerklickning på kataloger, enheter, filer och mappar. Inaktivera eller ta bort de som du kan göra utan.

Om du inaktiverar ett objekt och bestämmer att du vill ha det senare, kan du återvända till den här skärmen och " Aktivera " den igen.

När du har tagit bort så många saker som möjligt kan högerklicka på filer, mappar och enheter fungera bättre.