Windows: Fix "Flera anslutningar till en server eller delad resurs med samma användare" Fel

När du kartlägger en enhet i Microsoft Windows kan du få ett fel som säger:

Den mappade nätverksenheten kunde inte skapas eftersom följande fel har uppstått:

Flera anslutningar till en server eller delad resurs av samma användare, med mer än ett användarnamn är inte tillåtna. Koppla bort alla tidigare anslutningar till servern eller delad resurs och försök igen.

Att klicka på " OK " gav ett annat fel.

Den angivna nätverksmappen är för närvarande mappad med ett annat användarnamn och lösenord. För att ansluta med ett annat användarnamn och lösenord kopplar du först alla befintliga mappings till den här nätverksdelen.

För att lösa detta problem, försök med följande steg:

  1. Välj " Start " -knappen och skriv " cmd ".
  2. Högerklicka på " Kommandotolk " och välj sedan " Kör som administratör ".
  3. Skriv " nätanvändning " och tryck sedan på " Enter ".
  4. Leta efter eventuella enheter som kan vara tvivelaktiga. I många fall där det här problemet uppstår kan det hända att enheten inte har fått ett brev. Du vill ta bort den enheten.
  5. Från kommandotolken skriver du:

    net use /delete \\servername\foldername

    (där servernamnet \ mappnamn är den enhet som du vill radera.)

I vissa extrema fall kan du helt enkelt använda kommandotanvändningen net use * /delete . Detta kommer att radera alla mappade enheter, men var försiktig så att du vet vad du gör.

Inlägget gäller för de flesta moderna versionerna av Microsoft Windows.