Windows: Inaktivera "Windows kan inte ansluta till alla nätverksenheter" Meddelande

Trött att se den irriterande " Windows kan inte ansluta till alla nätverksdrifter " visas när du loggar in på Microsoft Windows? Du kan inaktivera det här meddelandet och förhindra att det här meddelandet visas med följande steg.

 1. Håll Windows-tangenten medan du trycker på " R " för att öppna dialogrutan Kör .
 2. Skriv " Regedit " och tryck sedan på " Enter ".
 3. Fönstret för registerredigerare visas. Navigera till följande plats i registret.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE
  • SYSTEMET
  • CurrentControlSet
  • Kontrollera
  • NetworkProvider
 4. Dubbelklicka på " RestoreConnection " på höger sida. Om det här värdet inte existerar högerklickar du på " NetworkProvider " -mappen och väljer sedan " Nytt "> " DWORD-värde ".
 5. Ge " RestoreConnection " ett av värdena för " 0 " för att inaktivera det mappade nätverksdrivmeddelandet.

Det kan hända att du måste starta om Windows för att den här inställningen ska träda i kraft. När du har gjort det kommer du inte längre att få ett meddelande när en anslutning till en nätverksenhet har misslyckats.