Windows 10 Sound Speaker Icon saknas från Aktivitetsfältet

Det verkar vara ett kroniskt problem i Microsoft Windows 10 där ikonen för ljudhögtalare försvinner från systern och meddelandefältet på aktivitetsfältet. Följ dessa steg för att försöka få tillbaka den.

Metod 1 - Kontrollera inställningar

  1. Högerklicka på tiden i nedre högra hörnet av skärmen och välj sedan " Egenskaper ".
  2. Se till att ikonen " Volym " är inställd på " ".

Om inställningen " Av " för " Volym " är gråtonad, fortsätt till Metod 2.


Metod 2 - Starta om Explorer

  1. Håll CTRL och SHIFT medan du högerklickar på Aktivitetsfältet. En meny ska visas.
  2. Välj " Exit Explorer ".
  3. Håll Windows-tangenten medan du trycker på " R " för att öppna dialogrutan Kör.
  4. Skriv " explorer " och tryck sedan på " Enter ".

Se nu om högtalarikonen har returnerats.


Metod 3 - Registry Fix

En inställning i Windows-registret kan orsaka problem med dina meddelandesymboler. Försök att göra ändringen manuellt med hjälp av dessa steg.