Windows 10: "En referens returnerades från servern" Error Fix

När du försöker installera program i Microsoft Windows 10 kan vissa användare uppleva ett fel som säger "En hänvisning returnerades från servern". För att lösa detta problem, försök med dessa steg.

Fix 1 - Registry Setting

Hämta och kör referralfix.zip och kör referralfix.reg för att automatiskt tillämpa ändringarna på din dator.

  1. Håll Windows-tangenten och tryck på " R ".
  2. Skriv " regedit " och tryck sedan på " Enter " för att få upp registerredigeraren.
  3. Navigera till HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ System.
  4. Öppna " ValidateAdminCodeSignatures " och sätt " Värdesdata " till " 0 "
  5. Öppna " EnableUIADesktopToggle " och sätt " Value data " till " 0 ".

Fix 2 - Grupppolicy

  1. Håll Windows-tangenten och tryck på " R ".
  2. Skriv " gpedit.msc " och tryck sedan på " Enter " för att få fram lokala grupprincipredigeraren.
  3. Expand " Computer Configuration "> " Windows Settings "> " Säkerhetsinställningar "> " Lokala policyer "> " Säkerhetsalternativ ".
  4. Ändra " Användarkontokontroll: Höj endast körbar som är signerad och validerad. "Policy till" inaktiverad ".