Wii: Radera alla data

Om du vill radera alla data från Nintendo Wii kan du göra det från menyn i systemet. Genom att utföra dessa steg formateras systemet och sätter allt tillbaka till fabriksinställningarna.

1. Radera Wii Shop Channel Info

Vi rekommenderar att du tar bort Wii Shop Channel-informationen först och formaterar systemminnet om du överför ägandet eller säljer din Wii-konsol. Annars kommer den nya ägaren att ha tillgång till ditt personliga Wii Shop-konto och inköp. För att göra så, följ dessa steg först.

  1. Välj " Wii Shop Channel " från huvudmenyn.
  2. Välj " Start ".
  3. Från Wii Shop Channel-menyn, välj " Inställningar ".
  4. Välj " Ta bort Wii Shop Channel Account ".
  5. Välj " Ta bort " för att bekräfta borttagningen.

2. Format System

  1. Från huvudmenyn väljer du Wii- ikonen längst ner till vänster på skärmen.
  2. Välj " Wii-inställningar ".
  3. Klicka på högerpil 2 gånger för att komma till 3: e sidan av Wii-inställningarna
  4. Välj " Formatera Wii System Memory ".
  5. Bekräfta genom att välja " Format ".

Nintendo Wii tar ett ögonblick att radera sig och återgå till fabriksinställningar.