Varför blir text överskrivet i Word?

Är Microsoft Word 2016 skrivande över redan befintlig text? Normalt finns det ett par olika anledningar att texten kan bli överskriven.

Fix 1 - Infoga nyckel

Försök med att trycka på " Insert " -knappen för att växla tillbaka till vanlig funktionalitet. " Insert " -knappen finns vanligen bredvid "Backspace" -knappen. Om du är på en bärbar dator måste du kanske hålla ner en funktionsknapp (Fn) medan du trycker på en annan knapp för att växla "Infoga".


Fix 2 - Overtypsläge

Det finns ett alternativ i Word som heter Overtype Mode som kan orsaka detta problem. Du kan aktivera eller inaktivera den här funktionen genom att utföra följande steg:

  1. I Word 2016 klickar du på " File "> " Options ".
  2. Välj " Avancerat ".
  3. Under alternativet " Redigera ", avmarkera kryssrutan " Använd överkodsläge ".