Varför har vissa Windows 10-filer och mappar två blåa pilar?

F: Varför visas några fil- och mappnamn med två blå pilar i det övre högra hörnet av ikonen i Microsoft Windows 10?

A: Om filnamn eller mappnamn visas i blått beror det på att filkomprimering eller kryptering är aktiverad på den filen eller mappen. Windows komprimerar automatiskt filer som inte används ofta och visar dessa filer i blått. Du kan ändra detta beteende med följande steg:

  1. Högerklicka på " Start " -knappen och öppna " File Explorer ".
  2. Välj fliken " Visa " och välj sedan " Alternativ ".
  3. Välj " File Explorer Options " eller " Folder Options ".
  4. Under fliken " Visa ", avmarkera kryssrutan " Visa krypterade eller komprimerade NTFS-filer i färg " i området " Avancerade inställningar ".

Om du vill komma åt krypterings- och komprimeringsinställningarna i en fil eller mapp kan du högerklicka på filen och sedan välja " Egenskaper "> " Avancerat ... "